PRIVATNOST PODATAKA

Poštovani korisnici, dobrodošli na sajt basta.co.rs Uslovima korišćenja definisana su pravila pri pregledu i korišćenju web sajta www.basta.co.rs koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca. Molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate Uslove korišćenja.

Politika privatnosti

Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji privredno društvo BAŠTA DOO obrađuje lične podatke prikupljene od korisnika (u daljem tekstu,“Korisnik“) preko web sajta www.basta.co.rs ili odredišnih strana (u daljem tekstu“Sajt“). Ova politika privatnosti se odnosi na Sajt i sve proizvode i usluge koje nudi BAŠTA DOO.

Lični identifikacioni podaci

BAŠTA DOO prikuplja lične, identifikacione, podatke od Korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se, kada Korisnici:

  • - posećuju naš Sajt,

  • - registruju se na Sajtu,

  • - prijavljuju se na naš newsletter

  • - popunjavaju kontakt formu

  • - kreiraju i/ili prosleđuju porudžbinu proizvoda sa našeg Sajta, odnosno

  • - kupuju on-line proizvode direktno na samom Sajtu, kao i sve druge aktivnosti kada pristupaju uslugama, funkcijama ili resursima koji su dostupni na našem Sajtu.

Korisnicima se prema potrebi mogu tražiti ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja ili za isporuku, kao i podaci koji se odnose na preduzeće/firmu u kojoj je Korisnik zaposlen, ukoliko se prijavljuje kao predstavnik iste. Korisnici mogu posetiti naš Sajt anonimno. BAŠTA DOO prikuplja lične podatke od Korisnika samo ako Korisnik dobrovoljno dostavi takve podatke. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže lične podatke, osim što u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu.

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode

BAŠTA DOO ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku za priključenje na našem Sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije, koje ne utiču na identifikaciju konkretnog Korisnika.

Kako koristimo prikupljene informacije

Da bismo uspešno obradili Vaš upit/narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i kontakt telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam pošaljemo ponudu i isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših Korisnika u skladu sa zahtevima GDPR-a i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tako da prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Pored navedenih ličnih podataka, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši Korisnici - posetioci traže na našem sajtu, kao i o stranicama na našem sajtu koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših web stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Basta.co.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

BAŠTA DOO može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika u sledeće svrhe:

- Da poboljša svoje usluge: informacije koje prikupljamo nam pomažu da efikasnije odgovorimo na vaše zahteve korisničkoj službi i podršci.

- Za personalizaciju iskustva korisnika: možemo koristiti informacije da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na našem Sajtu.

- Da unapredimo naš Sajt: možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših proizvoda i usluga.

- Da bismo vam omogućili online kupovinu: slanje Korisnicima informacija koje su pristali da prime u vezi njihovog interesovanja za kupovinom proizvoda sa našeg sajta.

- Da bismo poslali periodične e-poruke: možemo koristiti e-mail za slanje informacija o ispravkama i novinama na Sajtu. Takođe se može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na Korisnikove molbe, pitanja i/ili druge zahteve. Ako Korisnici odluče da se opredele za našu mailing listu, oni će dobiti e-poruke koje mogu da uključuju vesti kompanije, informacije o novim ponudama, proizvodima ili uslugama, itd. Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema buduće e-poruke, uključili smo detaljnu odjavu na dno svakog e-maila.

- Vaši lični podaci neće biti predmet automatskih odluka, profila ili primenjene logike. BAŠTA DOO podatke o ličnosti obrađuje na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

Dodaci za društvene mreže

Deo naših usluga kao i komponenti na Sajtu može da koristi dodatke za društvene mreže. Kada koristite uslugu ili komponenetu koja sadrži dodatke za društvene mreže, informacije se mogu direktno preneti sa uređaja na društvene mreže sa kojima je Sajt povezan. Mi ni na koji način ne utičemo na podatke koje prikuplja postavljeni dodatak za društvenu mrežu. Ako ste prijavljeni na društvenu mrežu, Vaše korišćenje naših usluga ili određene komponenete Sajta može da se prikaže na nalogu društvene mreže. Ako ostvarite interakciju sa dodacima za društvene mreže, na primer ako kliknete na „Sviđa mi se”, „Prati” ili „Deli”, odnosno unesete komentar, informacije se automatski prikazuju na našem ili Vašem profilu društvene mreže. Čak i ako niste prijavljeni na nalog društvene mreže, moguće je da dodaci za društvene mreže prenesu Vašu IP adresu operaterima društvene mreže. Imajte to na umu kada koristite naš Sajt. Ako ste član jedne od društvenih mreža ili više njih (npr. Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn i druge) i ne želite da se podaci koji se odnose na Vaše korišćenje našeg Sajta povežu sa Vašim profilom na društvenim mrežama, nemojte koristiti označene dodatke za društvene mreže na našem Sajtu ili se odjavite sa društvene mreže pre korišćenja našeg Sajta. Dodatne informacije o pojedinačnim politikama privatnosti određenih društvenih mreža, potražite na web lokacijama društvenih mreža na kojima imate ili planirate da otvorite svoje lične profile.

Zaštita privatnosti podataka

BAŠTA DOO usvaja prikupljanje podataka, skladištenje i obradu i sigurnosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promena, obelodanjivanja ili uništavanja ličnih podataka, korisničkog imena, lozinke, transakcija informacija i podataka koji se nalaze na našem sajtu. Naš Sajt je u skladu sa odredbama GDPR-a u cilju stvaranja što povoljnijeg, sigurnog, ambijenta za Korisnike. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni BAŠTA DOO (vlasnika Sajta basta.co.rs) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti definisanih u ovoj politici.

Gde čuvamo Vaše podatke

Bezbednost podataka nam je veoma važna. Zbog toga o svim podacima vodimo računa i čuvamo ih na zaštićenim lokacijama na našim internim serverima, uz kontrolisan pristup. Pristup podacima spolja nije moguć jer ni jedan server nije javno dostupan. Lični podaci će se čuvati sve dok:

- traje poslovni odnos (proistekao iz porudžbine i/ili kupovine proizvoda putem našeg Sajta), a nakon isteka tog perioda, sve dok se može zahtevati neka vrsta odgovornosti koja proizilazi iz postojanja pomenutog odnosa, a u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije

- korisnik ne opozove pristanak ili zatraži brisanje („zaborav“) svojih ličnih podataka, osim ako nije u suprotnosti sa gore navedenim uslovima proisteklim iz poslovnog odnosa.

Deljenje ličnih podataka

BAŠTA DOO ne prodaje, trguje ili iznajmljuje Korisničke lične identifikacione podatke drugima. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe osim navedenih na ovom mestu, niti da ih prosleđujemo trećim licima. Podaci o ličnosti se ne iznose iz Republike Srbije.

Prava Korisnika

U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo i mogućnost izbora:

- Da u svakom trenutku može da odluči da li želi ili ne da se prijavi ili izbriše (odjavi) sa emailing liste

- Da pristupi svojim podacima o ličnosti

- Da zahteva ispravku, ažuriranje, kao i prekid i privremenu obustavu obrade njegovih podataka sačuvanih u našoj bazi podataka

- Da zatraži da bude zaboravljen (da se izbrišu svi njegovi podaci iz naše baze podataka)

- Da opozove svoj pristanak

- Da prenese svoja prava na podatake o ličnosti, odnosno ima pravo da podatke koje je prethodno dostavio Bašti primi od njega (a radi prenosa drugom rukovaocu), kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Bašte, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Bašte, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti. Korisnik ima pravo prigovora na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose, kao i pravo ograničavanja prenosa podataka i svoja prava može primeniti tako što će nas kontaktirati na dole navedenu adresu, e-mail adresu i kontakt telefon. Korisnik je pri tome obavezan da dokaže svoj identitet.

Promene u politici privatnosti

BAŠTA DOO ima diskreciono pravo da ažurira ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učinimo, mi ćemo revidirati ažurirani datum na dnu ove stranice i poslati vam e-mail. Takođe, ažurirana politika privatnosti biće uključena u sve kontakt forme u kojima se pre upotrebe odnosno slanja Vaših ličnih podataka i/ili porudžbine traži da se upoznate sa ovom politikom privatnosti i date svoj pristanak. Preporučujemo Korisnicima da s vremena na vreme provere ovu stranicu za bilo kakve promene, kako bi ostali informisani o tome na koji način štitimo lične podatke koje prikupimo. Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim pravilima Politike privatnosti i Uslovima korišćenja. Basta.co.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Vašim prihvatanjem ovih uslova Korišćenjem ovog Sajta, prihvatate ovu politiku. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molimo Vas da ne koristite naš Sajt. Korišćenje Sajta nakon objavljivanja promena u ovoj politici će se smatrati kao Vaše prihvatanje tih promena. Ukoliko smatrate da su Vaša prava povređena ili da niste usluženi na adekvatan način, žalbu na isto možete podneti nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu basta.co.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga, biće tretirane u skladu sa ovde navedenom Politikom privatnosti. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom. BAŠTA DOO na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja, osim ličnih podataka, koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Basta.co.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane, za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe. Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo, niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica. Sve informacije vezane za transakcije korisnik sajta – BAŠTA DOO, smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se ophodimo u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije. Kontaktirajte nas Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom politikom privatnosti, prakse Sajta ili Vašom interakcijom sa ovim Sajtom, kontaktirajte nas na: BAŠTA DOO www.basta.co.rs Pančevačka 27b, Zrenjanin, Srbija t: 023/589-660 e: office@basta.co.rs Ovaj dokument je poslednji put ažuriran 26. maja 2018.

Demo Options

Select Theme Color
Select Menu
Select Product Effect
Select Layout Style
Select Body Image

Background only applies for Boxed, Framed, Rounded Layout

join our newsletter

Subscribe now to get 40% off on any product!