REKLAMACIJE

- Reklamacija usled neispravnosti robe
Ukoliko nakon određenog vremena korišćenja proizvod prestane sa radom u garantnom roku molimo vas da nas kontaktirate. Molimo vas da račun i garanciju obavezno čuvate dok traje garantni period jer bez njih nećete moći da ostvarite uslove iz garancije.
Pri podnošenju reklamacije od strane korisnika neophodno je popuniti Obrazac za odustanak.
U slučaju da reklamirani proizvod nismo u mogućnosti da zamenimo novim zbog rasprodaje zaliha izvršićemo vam povrat novca na isti način na koji ste nam uplatili.

- Reklamacija ukoliko je došlo do loma ili oštećenja pošiljke u isporuci
U slučaju da korisnik usluga Post expressa ( kupac) želi da ostvari naknadu štete dužan je da pošti podnese pisani zahtev za naknadu štete. Uz pisani zahtev korisnik dostavlja i :
Zapisnik o neispravnosti pošiljke i primerak adresnice, u slučaju da se zahtev odnosi na:
 1) potpuno oštećenje pošiljke
 2) oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke

Trgovac je u obavezi da učestvuje u postupku za mirno rešavanje potrošačkih sporova pred nadležnim telima.

NAPOMENA:

Zapisnik o neisprvnosti pošiljke se sačinjava u odredišnoj pošti primaoca i može se sačiniti po službenoj dužnosti na zahtev primaoca ako je neispravnost pošiljke primećena prilikom ili nakon uručenja. Ako je neispravnost primećena nakon uručenja pošiljke, primalac je u obavezi da priloži i izjavu koju dobija i potpisuje u pošti.
Rok pokretanja reklamacije Post expressu zbog oštećenja sadržaja je odmah prilikom uručenja ili najkasnije narednog radnog dana ( u roku od 24h). U tom slučaju se u dostavnoj pošti , komisijski, sačinjava zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Preuzmute obrazac u PDF formatu.

Demo Options

Select Theme Color
Select Menu
Select Product Effect
Select Layout Style
Select Body Image

Background only applies for Boxed, Framed, Rounded Layout

join our newsletter

Subscribe now to get 40% off on any product!